Fresh Source

Vers met vitamine E: de E van Efficiency

Fresh Source bestaat sinds 2014. In die tijd zijn we uitgegroeid tot een vaste partner voor een groot aantal producenten wereldwijd, die hun producten door ons laten vertegenwoordigen in Nederland. Dat doen we met een compact team van medewerkers, ieder verantwoordelijk voor een eigen productgroep. De specialisten van Fresh Source hebben een jarenlange achtergrond in hun segment. Producenten en klanten hebben dus altijd met een ervaren contactpersoon te maken.

Onze visie

Fresh Source is ontstaan om de agf-keten efficiënter in te richten. Wat we doen, is producent en klant via de kortste weg met elkaar in contact brengen. Producten gaan direct naar het punt van verkoop. Door ladingen in het land van herkomst te combineren, voorkomen we onnodige transportkilometers.  De kleinschalige organisatie staat garant voor de laagst mogelijke overheads. We vertegenwoordigen uitsluitend buitenlandse producenten die aan de hoge Nederlandse maatstaven beantwoorden. De lean-and-mean-organisatie maakt eerlijke prijsstellingen mogelijk.

Onze manier van werken

Fresh Source werkt anders. Transparanter, persoonlijker en slagvaardiger. Producent en klant hebben altijd te maken met een eigen specialist. Een specialist die kennis van de markt combineert met inzicht in de behoeften van klanten. Bijvoorbeeld door de samenwerking met de retail te zoeken bij het samenstellen van jaarprogramma’s of te inventariseren welke producten een toevoeging kunnen zijn. De (lever)betrouwbaarheid die het fundament is van onze aanpak garanderen we graag. Aan eenmaal gemaakte afspraken houden we vast.

Niet van A naar E, maar van A naar B

Onze producenten

Fresh Source werkt samen met een aantal grote teeltbedrijven in het buitenland. Zo hebben we in Spanje voor het segment vollegrondsgroenten de Nederlandse vertegenwoordiging van meerdere grote teeltbedrijven, met een totaal areaal van 12.000 hectare. Het zijn bedrijven die professioneel georganiseerd zijn, instaan voor de leverbetrouwbaarheid en over meerdere teeltlocaties beschikken.

Door die optimale spreiding van die teeltgebieden kan Fresh Source ook bij extreme weersomstandigheden voldoende aanbod garanderen. Daarnaast komen producten ook uit andere landen, zoals Griekenland, Egypte en China of - in het geval van de productgroep exoten - vanuit de gehele wereld. Met producenten staan we dagelijks in contact. Ook brengen we regelmatig een bedrijfsbezoek om de situatie ter plekke te monitoren.

Milieuvriendelijk en duurzaam

We willen de aarde niet meer belasten dan nodig is. Daarom hanteren wij en onze producenten strenge maatstaven in de teelt en het verkoopproces. Producenten werken conform de Europese regelgeving op milieugebied, zoals Planet Proof. Ook aan de strakke zero-residu-eisen van retailers kunnen we voldoen. Op het gebied van verpakkingen nemen we het voortouw met composteerbare materialen. En met name in de logistiek minimaliseren we de milieu-impact fors: door een slim systeem van collectioneren voorkomen we onnodige transportkilometers voor vollegrondsgroenten vanuit Spanje. Eenmaal in Nederland gaan groenten rechtstreeks naar de distributiecentra en andere adressen.

De kortste lijn van producent naar consument